Technika pro automatizaci

Technika pro automatizaci

Zastoupení průmyslové automatizační techniky pro Česko

Klikněte na kartu pro více informací:
MODERNÍ ÚDRŽBA
Prediktivní senzor pro odhalování poruch
MODERNÍ ÚDRŽBA
NANÁŠENÍ MENZEL METALLCHEMIE
  • Spolehlivá technologie rozprašování
  • Airless metoda s možností velmi krátkých pulsních střiků
  • Aplikační trysky pro vnitřní vnější různé tvary
NANÁŠENÍ MENZEL METALLCHEMIE
Dopravníky NORCAN
Dopravníky a strojní prvky
Dopravníky NORCAN
Značení PRYOR
Nejširší sortiment permanentních značkovacích strojů
Značení PRYOR

Centrum průmyslové automatizace a robotiky

Naše společnost je místem pro testování a vývoj v oblasti automatizace a robotizace s cílem zpřístupnit tuto technologii co nejširšímu okruhu firem. Spolupracujeme s předními dodavateli a výrobci průmyslových technologií, proto je zajištěna jeho vybavenost aktuálními produkty a kompletním portfoliem prvků pro stavbu automatických a robotických pracovišť. 

Partneři průmyslových aplikací

Testovací pracoviště

Prototypové testování je zdrojem potřebných informací k úspěšnému zavádění automatizace do vaší výroby. Výstupem testu je přesné definování vhodné technologie, výrobního procesu a kompletního konceptu. Díky tomu správně stanovíme plánovaný rozpočet a časový harmonogram realizace. Zároveň eliminujeme neshody v celkovém konceptu zařízení.