Automatizace výroby

Automatizace výroby

Automatizace výroby

V dnešní době, kdy je kladen důraz na zvýšení kvality výroby, produktivity práce a pružnosti výroby, je automatizace a robotizace tím nejvhodnějším a nejefektivnějším řešením. Díky jejímu neustálému rozšiřování se stává automatizace a robotizace dostupnější i pro malé a střední podniky. Její zavedení vám přinese nejen řešení personálních problémů, zvýšení kvality a produktivity, ale i finanční úsporu v krátkodobém horizontu.

 

Automatizace-překladiště CrafterAutomatizace-kontrola těsnosti

Workshop a školení

Přinášíme našim zákazníkům unikátní komplexní službu, díky které zanalyzujeme váš stávající proces s cílem navrhnout optimální řešení automatizace a robotizace. Jedná se o individuální řešení, které vytváříme zákazníkovi zcela na míru, a které zahrnuje několik procesních kroků.

Procesní analýza automatizovatelnosti

  1. Společně s vámi projdeme vaši stávající výrobu a stanovíme klíčové procesy
  2. Seznámíme se k veškerými podklady k novému produktu pro návrh optimalizace jeho výroby
  3. Detailně rozklíčujeme veškeré procesy a parametry za účelem maximalizovat efektivitu
  4. Určíme vhodnou technologii a procesní postup výroby s cílem minimalizace prostojů, skladování, zástavbových rozměrů, zmetkovitosti
  5. Předložíme výpočet návratnosti jednotlivých optimalizovaných pracovišť

Robotizace manipulace a montáže

Protože aplikací je nesčetné množství, rozdělujeme rozhraní na vlastní stroj a přípravky. Přípravky mohou dělat nesčetné množství operací s různými technologiemi, proto jsou v konceptu modulární robotizace odděleny jak hardwarově, tak softwarově. Vlastní stroj má vždy několik stejných parametrů - manipulační nebo pohyblivou jednoktu (zpravidla robot nebo manipulátor), vstup a výstup materiálu (zpravidla dopravníkové systémy), bezpečnostní rozhraní (oplocení a elektronické bezpečnostní prvky) a rozhraní pro uživatele. Způsob vlastních strojů se snažíme unifikovat, snižujeme tím pořizovací cenu a otevíráme možnosti zapůjčení, testování, přestavby atd. Přípravky jsou a budou vždy unikátní záležitostí, které je potřeba vždy řešit individuálně.

Robotická buňka ECO Ekonomická varianta automatizace Robotická buňka ECO
Robotická buňka MRB Koncept pro široké spektrum využití Robotická buňka MRB
Robotické linky PROFI Automatizace a robotizace na míru Robotické linky PROFI

Modulární systém stavby strojů

Stavebnice pro strojePříklad modulárního systému

Zjednodušujeme lidem práci a minimalizujeme nevýhody běžných jednoúčelových aplikací. Proto jsme vyvinuli modulární systém machine, který je nejefektivnějším produktem pro stavbu strojů na trhu.

Modulární systém je systém stavebnicový, kdy za použití standardních komponentů nebo celků jsme společně schopni sestavit kompletní strojní zařízení či automatizovanou linku přesně dle vašich potřeb a požadavků. Tím eliminujeme nevýhody klasických jednoúčelových strojů a vy získáte snadno dostupný stroj s jednoduchým uvedením do provozu.

Díky automatické výměně kompletních technologií a modularitě je zajištěna rychlá implementace do provozu, rozšíření či přestavba, snadná nahraditelnost a kombinovatelnost. To vše s nízkou nákladovostí a rychlou návratností investic.

Představte si, že budete muset rozšířit výrobu, upravit strojní zařízení nebo změnit výrobní program. Jak složitá bude přestavba vaší stávající technologie? Se systémem machine modular je to hračka. Modulární systém si můžete upravovat dle aktuálních potřeb či situace na trhu, což vám umožní přizpůsobit se novým požadavkům. Šetříte tím čas i náklady a zajistíte si rychlejší návratnost investic.

Náš systém machine modular nabízí standardní řešení stroji machine ECO a machine MRB nebo zákaznické řešení na míru pomocí machine PROFI. Stroje jsou vhodné nejen pro zpracovatelský, automobilový a letecký průmysl, ale i další průmyslová odvětví s potřebou implementace automatizace a robotizace.

Modulární systém je jednoduše

 

Kontaktujte nás