Automatizace výroby

Automatizace výroby

Automatizace výroby

V dnešní době, kdy je kladen důraz na zvýšení kvality výroby, produktivity práce a pružnosti výroby, je automatizace a robotizace tím nejvhodnějším a nejefektivnějším řešením. Díky jejímu neustálému rozšiřování se stává automatizace a robotizace dostupnější i pro malé a střední podniky. Její zavedení vám přinese nejen řešení personálních problémů, zvýšení kvality a produktivity, ale i finanční úsporu v krátkodobém horizontu.

 

Automatizace-překladiště CrafterAutomatizace-kontrola těsnosti

Workshop a školení

Přinášíme našim zákazníkům unikátní komplexní službu, díky které zanalyzujeme váš stávající proces s cílem navrhnout optimální řešení automatizace a robotizace. Jedná se o individuální řešení, které vytváříme zákazníkovi zcela na míru, a které zahrnuje několik procesních kroků.

Procesní analýza automatizovatelnosti

  1. Společně s vámi projdeme vaši stávající výrobu a stanovíme klíčové procesy
  2. Seznámíme se k veškerými podklady k novému produktu pro návrh optimalizace jeho výroby
  3. Detailně rozklíčujeme veškeré procesy a parametry za účelem maximalizovat efektivitu
  4. Určíme vhodnou technologii a procesní postup výroby s cílem minimalizace prostojů, skladování, zástavbových rozměrů, zmetkovitosti
  5. Předložíme výpočet návratnosti jednotlivých optimalizovaných pracovišť
 

Kontaktujte nás