Prediktivní senzorika

Prediktivní senzorika

Preditivní senzorSenzory v tuhém hliníkovém těle jsou založené na snímání vibrací a kmitů, teploty a zvuku. Pomocí této kombinace čidlo dokáže odhadovat stav zařízení nebo budoucí poruchu. Čidlo může pracovat bezdrátově i s fyzickým připojením. Čidlo je možné nastavit na zaznamenání stavu v určitém času nebo na neustálé snímání a kontroly nárazů nebo kolize. Jste schopni předejít destruktivnímu přetížení nebo poruše, tím předejít výrobním prostojům nebo drahým opravám strojů. Jednotky lze upevnit na většinu strojních pohonů a konstrukcí.

Údržba obráběcích strojů

Prediktivní senzor pro obráběcí strojeČidlo dokáže predikovat a kontrolovat špatný stav vřetene nebo posuvných stolů. Dokážete se tak vyvarovat důsledkům jako je zhoršená přesnost výroby. Lze použít na všechny typy kovoobráběcích strojů - soustruhy, frézky i obráběcí centra.

Údržba dopravníků

Prediktivní senzor pro dopravníkyČidlo dokáže určit poškození převodovky, vlastního pohonu nebo dopravního pásu. Jste schopni přetížení detekovat v čase, tedy určit i vstupní vlivy.

Údržba rotačních a lineárních systémů

Čidlo lze naučit "správný chod" většiny rotačních nebo lineárních pohonů. Je ho možné použít za účelem údržby např. jednoúčelových strojů nebo robotizací a předejít tak drahým opravám, častým seřizováním nebo výpadkům výroby.

Snímání vytížení nebo zatížení stroje

Jako dodatečnou, avšak velice přesnou funkci prediktivní senzoriky lze uvést i on-line snímání zatížení nebo vytížení jakéhokoliv stroje. Lze určit vlastní pracovní frekvence a tím odlišit i nežádoucí vlivy. Díky tomu velmi přesně určíte skutečné vytížení stroje pro další optimalizaci výroby.