Speciální aplikace a jednoúčelové stroje

Speciální aplikace a jednoúčelové stroje

Leaktester - měření úniků a těsnosti s automatickými vyhodnocovacími jednotkami ATEQ

Leaktester je moderní metoda měření úniků a těsnosti, která se stále více uplatňuje v průmyslových aplikacích. Měření těsnosti je nezbytné pro zajištění kvality a bezpečnosti výrobků v různých průmyslových odvětvích, jako je automobilový průmysl, letecký průmysl, energetika a další. V tomto článku se zaměříme na výhody použití automatických vyhodnocovacích jednotek společnosti ATEQ a na důležité aspekty, které je třeba zohlednit při měření těsnosti.

Automatické vyhodnocovací jednotky ATEQ jsou považovány za špičkové zkušební zařízení pro měření průtoku a vzduchu. Díky svým automatickým kalibračním funkcím jsou velmi přesné a spolehlivé. Při měření těsnosti je klíčové zajistit, že všechny otvory na testovaném tělese jsou pevně utěsněny pomocí gumových nebo jiných elastických materiálů.

Přesnost měření je základním faktorem, který ovlivňuje takt měření těsnosti. Hlavní parametry, které ovlivňují takt, jsou přesnost měření, limit úniku a vnitřní objem testovaného tělesa. Takt se obvykle pohybuje v rozmezí 20 až 90 sekund.

Pro dosažení co nejpřesnějších výsledků je důležité používat kvalitní a čistý tlakový vzduch. Doporučuje se použít vzduch třídy 1 až 2, který zajistí spolehlivé a přesné výsledky měření.

V závěru si uvádíme parametrické údaje:

  • Takt měření: 20 - 90 sekund
  • Použití tlakového vzduchu: třída 1 - 2

Montáž helicoilů - automatizace pro efektivní a přesné nasazení závitové vložky

Montáž helicoilů představuje důležitý proces v oblasti automatizace, který se zaměřuje na zpevnění závitů v konstrukcích. Helicoily jsou kovové spirály, které se vkládají do poškozených závitů, aby byla zvýšena jejich funkčnost a pevnost. Automatizace montáže helicoilů se stává velmi náročnou, pokud je průměr závitu téměř roven délce helicoilu, protože poté je téměř nemožné helicoily automaticky podávat.

Klíčem k úspěšné automatizaci montáže helicoilů je kvalitní zpracování závitu, který musí mít správné rozměry a být bez otřepů. Stabilita náběhu závitu je dalším zásadním faktorem pro efektivitu procesu stroje (OEE). Automatické podávání a orientace helicoilu přispívají k efektivitě a přesnosti montáže. Automatizace montáže helicoilů se používají zároveň s kontrolou hloubky závitu a automatickým vyrážečem konců helicoilů.

Díky automatizaci montáže helicoilů je možné dosáhnout rychlejších, efektivnějších a přesnějších výsledků, což přispívá k prodloužení životnosti a zlepšení pevnosti konstrukcí.

  • Takt montáže helicoilů se obvykle pohybuje v rozmezí 8-12 sekund pro jednu instalaci helicoilu

Robotické vkládání klipů, zácvaků, montážních plíšků - efektivní řešení pro stabilní montáž

Robotické vkládání montážních plíšků, klipů a zácvaků je inovativní a efektivní řešení pro montážní procesy, zejména u plastových dílů. Tento proces zahrnuje použití průmyslových robotů, které zajišťují přesné a stabilní vkládání těchto prvků do předem připravených otvorů.

Klíčem k úspěšnému robotickému vkládání montážních plíšků je stabilizace (fixace) pozice otvoru nebo kamerová detekce otvoru s dynamickou úpravou drah robota. Tato technologie umožňuje rychlé a přesné vkládání plíšků, klipů či zácvaků bez nutnosti manuální manipulace, což výrazně zvyšuje produktivitu a snižuje chybovost v montážních procesech.

  • Čas potřebný pro montáž jednoho klipu se obvykle pohybuje v rozmezí 3-4 sekund.

Montáž těsnících a pojistných kroužků, šroubování ventilků - efektivní a přesné řešení pro průmyslové aplikace

Montáž těsnících a pojistných kroužků, stejně jako šroubování ventilků, představuje specifickou oblast v průmyslových aplikacích. Každý z těchto procesů vyžaduje individuální přístup, přesnost a technologii pro dosažení optimálních výsledků.

Vsazování těsnících kroužků zahrnuje odebrání, roztažení kroužku a vzasení do správné výšky, často s kamerovou kontrolou správného usazení. Pro tyto aplikace se obvykle používá nasazovací trn nebo mechanismus s čelistmi. Nasazovací plocha a kroužek se mažou, nejlépe airless rozstřikem, například od firmy Menzel.

Montáž pojistných kroužků je principiálně podobná, ale s ohledem na materiály a technologii jsou značné rozdíly. Nejnáročnější operací u pojistných kroužků je jejich podávání pro instalační automat.

S touto technologií se často spojuje instalace šroubovacích ventilků, které jsou specifické svou špatnou uchopitelností a citlivostí na nastavení momentu a hloubky zašroubování, případně kontroly průtoku.

  • Takt pro nasazování těsnících a pojistných kroužků se pohybuje v rozmezí 2-3s
  • Takt pro šroubování ventilku se pohybuje v rozmezí 6-8s

Tato technologie nabízí efektivní a přesné řešení pro průmyslové aplikace, které vyžadují montáž těsnících a pojistných kroužků a šroubování ventilků.

Kontaktujte nás